หน้าแรก
สุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ Unesco
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
เครื่องเงินเครื่องทอง
ผ้าทอสุโขทัย
เครื่องสังคโลก
งานหัตถกรรมอื่นๆ
ร้านนะโมแฮนดิคราฟท์
บ้านปรีดาภิรมย์
ร้านโมทนาเซรามิค
ร้านสุขเสมอ
โรงนาบ้านไร่
ว่าวพระร่วง พระลือ
ว่าวใบไม้
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วิทยาลัยใต้ถุนบ้าน ทุ่งหลวง
ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์
ศูนย์สืบสานลายสือไทย
สวนปั้นสุข
ร้านสังคโลกอาร์ต
สุนทรีย์ผ้าไทย
ร้านไหมเงิน ไหมทอง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่ Interactive พื้นที่สุโขทัยศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร
แผนที่ท่องเที่ยวสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
กรมศิลปากร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ททท.
อพท.
น้ำ
ระบบนิเวศน์
previous arrow
next arrow
Slider

สุโขทัย CRAFTS AND FOLK ART

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

A : ๔๙๘/๑๒ หมู่ ๓ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย ๖๔๒๑๐

T : 055-697-241

E : skt_whc@finearts.go.th

W : finearts.go.th/sukhothaihistoricalpark

FB : skt.his.park

Go to website
สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุโขทัย


A : ศาลากลาง อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

T : 055610502 / 055610222

E : sukhothai@mots.go.th

W : mots.go.th

FB : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Go to website
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

A : ๔๙๘/๑๒ หมู่ ๓ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย ๖๔๒๑๐

T : 055-697-241

E : skt_whc@finearts.go.th

W : finearts.go.th/sukhothaihistoricalpark

FB : skt.his.park

Go to website
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(สำนักงานใหญ่)


A : 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

T : (66)2 250 5500

T : ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว : 1672

W : tat.or.th

FB : AmazingThailand

Go to website
เทศบาลตำบลเมืองเก่าสุโขทัย

A : ๘๘๘ หมู่ที่ ๓ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๑๐

T : 055-697-322-3

W : muangkaosukhothai.go.th

FB : main_admin@muangkaosukhothai.go.th


Go to website
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)


A : 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

T : 02-357 3580-7

W : dasta.or.th

FB : LineDastaTravel


Go to website
ข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสาธารณะ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตะคร้อ

หมู่ 4 ต.เมืองเก่า

อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210

เบอร์โทรศัพท์ : 055-945 168

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมนต์คีรี

หมู่ 6 ต.เมืองเก่า

อ.เมือง จ.สุโขทัย

เบอร์โทรศัพท์ : 055-617 430

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

นวมินทราชินี

302 หมู่ 2 ต.เมืองเก่า

อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210

เบอร์โทรศัพท์ : 055-697 052

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
หน้าวัดตระพังทอง

ต.เมืองเก่า

อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210

เบอร์โทรศัพท์ : 099-2915644

ข้อมูลพื้นฐานกิจกรรมท่องเที่ยว
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลา
เบอร์โทรศัพท์
งานประเพณีเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย
13-15 เมษายน
ททท. สุโขทัย
055 616228
งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เดือนมกราคม
ททท. สุโขทัย
055 616228
ลอยกระทง
เผาเทียนเล่นไฟ
ช่วงเทศกาล
ลอยกระทง
ททท. สุโขทัย
055 616228
ข้อมูลพื้นฐานด้านความปลอดภัย
security
สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า 055-697088
สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์
AIS, DTAC, TRUE
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
1669
หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยว 055-697241
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
055-697099
PREVIOUS

 

 

NEXT