หน้าแรก
สุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ Unesco
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
เครื่องเงินเครื่องทอง
ผ้าทอสุโขทัย
เครื่องสังคโลก
งานหัตถกรรมอื่นๆ
ร้านนะโมแฮนดิคราฟท์
บ้านปรีดาภิรมย์
ร้านโมทนาเซรามิค
ร้านสุขเสมอ
โรงนาบ้านไร่
ว่าวพระร่วง พระลือ
ว่าวใบไม้
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วิทยาลัยใต้ถุนบ้าน ทุ่งหลวง
ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์
ศูนย์สืบสานลายสือไทย
สวนปั้นสุข
ร้านสังคโลกอาร์ต
สุนทรีย์ผ้าไทย
ร้านไหมเงิน ไหมทอง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่ Interactive พื้นที่สุโขทัยศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร
แผนที่ท่องเที่ยวสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
กรมศิลปากร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ททท.
อพท.
น้ำ
ระบบนิเวศน์
previous arrow
next arrow
Slider

สุโขทัย CRAFTS AND FOLK ART

ผู้ประกอบการงานผ้า สุโขทัย
พรรษาธาราภัทร
ผ้าทอไทยวน

     ร้านพรรษาธาราภัทรเกิดขึ้นโดยคนในชุมชนเมืองด้งที่มีใจรักอยากจะพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด โดยอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชนเพื่อมาฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทอผ้าชนิดต่าง ๆ เริ่มจากการทำผ้าหมักโคลน และพัฒนาเรื่อยมาจนมีผลิตภัณฑ์ผ้าไทยวนหลากหลาย


     ได้แก่ ผ้าทอมุกต่อตีนยก ผ้าดังกล่าวเป็นผ้าที่มีแต่ดั้งเดิมของชุมชน โดยตัวซิ่นจะมีความนิยม ใช้ซิ่นมุกสีเขียว ต่อด้วยตีนสีทอง ที่มีลวดลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในธรรมชาติ อาทิ เช่น ลายเครือเถาว์ ลายนก ลายหงส์ ดอกไม้ แมลง ต่าง ๆ แสดงถึงจิตนาการของผู้ทอ ลวดลายจึงมีไม่จำกัด


     ผ้าหมักโคลน กล่าวคือแต่เดิมนั้น กลุ่มทอผ้าในชุนชนเมืองด้งมีการทอผ้าเพื่อส่งออกไปขายยังกรุงเทพมหานคร อาทิผ้าที่ใช้ในโรงแรม ผ้าคลุ่มต่าง ๆ มีลวดลายสวยงาม เช่นลายดอกผักแว่น ลายดอกแก้ว และ อาศัยกับการที่ ชาวบ้านได้ใส่ซิ่นไปทำไร้ทำนา นานเข้าจึงมีความนุ่ม เกิดขึ้น จึงนำเอาลวดลายต่าง ๆ ที่เคยทอ มาทอเป็นซิ่นหมักโคลน ทำให้เกิดความนุ่มและมีกลิ่นที่หอม จากการหมักด้วยพืชพรรณต่าง ๆ ในชุมชน ตัวซิ่นมักเป็นลวดลายดอกไม้พืชพรรณ ต่อด้วยตีนที่เป็นลายนก ลายหงษ์ หรือแม้แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาลวดลายไปมากตามแต่จินตนาการของผู้ทอ


     ผ้าพันคอ ผ้าพันคอนั้นเป็นเหมือนสินค้าที่ต่อยอดมาจากผ้าหมักโคลน โดยอาศัยลวดลายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาทอให้ได้ความยาวพอเหมาะ ต่อการใช้งาน และทำเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ที่มีหลากหลายทั้งสีสันลวดลาย ลวดลายที่มักทำ คือลายดอกผักแว่น ลายดอกแก้ว เป็นต้น


     และยังได้มีการพัฒนาสินค้าที่มีรูปแบบตามสมัยนิยม คือ การพัฒนานำเอาผ้าทอที่เหลือจากการตัดเย็บมาทำเป็นของใช่เครื่องประดับ เช่น กระเป๋า ต่างหู ทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับผ้าทอร่วมด้วย


     ร้านพรรษาธาราภัทร นับได้ว่าเป็นร้านที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้ที่มีภูมิปัญญาองค์ความรู้ในการทอผ้าไทยวน ทำให้งานที่ได้ออกมานั้นมีกลิ่นอายแห่งความเป็นไทยวนแท้ แต่รูปแบบต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาให้เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลาย ปัจจุบันนอกจากร้านจำหน่ายผ้าทอ พรรษาธาราภัทรยังเปิดเป็นโฮมสเตย์ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนเมืองด้งหลากหลายกิจกรรม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ร้านพรรษาธาราภัทร


ที่อยู่ : 100/5 หมู่ 10 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130


เบอร์โทร : 087-3147433 / 094-5564920 / 062-4546355


Line : 087-3147433 / 094-5564920 / 062-4546355


Facebook : พรรษาธาราภัทรผ้าทอเมืองดังศรีสัชนาลัย

ข้อมูลทั่วไป

วันทำการ : เปิดทุกวัน


เวลาทำการ : 09.00 น. – 17.00 น.


ราคาโดยเฉลี่ยของสินค้า : 2,000 – 3,500 บาท

ผู้ประกอบการงานผ้า สุโขทัย
PREVIOUS

 

 

NEXT