หน้าแรก
สุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ Unesco
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
เครื่องเงินเครื่องทอง
ผ้าทอสุโขทัย
เครื่องสังคโลก
งานหัตถกรรมอื่นๆ
ร้านนะโมแฮนดิคราฟท์
บ้านปรีดาภิรมย์
ร้านโมทนาเซรามิค
ร้านสุขเสมอ
โรงนาบ้านไร่
ว่าวพระร่วง พระลือ
ว่าวใบไม้
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วิทยาลัยใต้ถุนบ้าน ทุ่งหลวง
ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์
ศูนย์สืบสานลายสือไทย
สวนปั้นสุข
ร้านสังคโลกอาร์ต
สุนทรีย์ผ้าไทย
ร้านไหมเงิน ไหมทอง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่ Interactive พื้นที่สุโขทัยศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร
แผนที่ท่องเที่ยวสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
กรมศิลปากร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ททท.
อพท.
น้ำ
ระบบนิเวศน์
previous arrow
next arrow
Slider

สุโขทัย CRAFTS AND FOLK ART

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ศูนย์สืบสานลายสือไทย
ฝึกเขียนลายสือไทยบนแผ่นไม้

     อักษรไทย หรือภาษาเขียน ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นตัวเขียนที่พัฒนาสืบทอดมาจาก ลายสือไทย ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1826 ในระยะเวลาดังกล่าว ชาติไทยได้สะสมความรู้ทั้งทางศิลปวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆ ได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้สืบต่อกันมา โดยอาศัยลายสือไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นส่วนใหญ่ จึงมีหลักศิลาจารึกและพงศาวดารเป็นหลักฐานยืนยันว่าชาติไทยเคยรุ่งเรืองมาอย่างไรบ้างในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี


     หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทย โดยเฉพาะชาวสุโขทัยสมควรอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ลายสือไทยมีการสืบทอดไม่ให้สูญหายไป


     ครูทุเรียน พรมมิ ผู้เชียวชาญลายสือไทย ได้ตระหนักถึงหลักศิลาจารึก หลักที่ 1 มรดกความทรงจำแห่งโลก จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์สืบสานลายสือไทย” ขึ้นภายในบริเวณบ้านหลักเล็ก ๆ ที่มีความร่มรื่น และตกแต่งไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เขียนลายสือไทยลงบนอุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อประกอบการเรียนรู้ และเป็นแนวทางการสืบทอด การเผยแพร่ความรู้แก่มหาชน ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังทั่วโลก ให้มรดกความทรงจำแห่งโลกนี้ได้คงอยู่ในความทรงจำของโลกตลอดไป

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณทุเรียน พรมมิ

ที่อยู่ : ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เบอร์โทร : 089-4365431

รายละเอียดกิจกรรม

วันทำการ : เปิดทุกวัน

เวลาทำการ : 09.00 น. – 18.00 น.

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม : 1 - 2 ชั่วโมง


ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้งจำนวน : 100 คน

การจองกิจกรรมก่อนเข้าร่วม : จองล่วงหน้า ระบุ 7 วัน

การจัดเก็บค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับชิ้นงาน

ช่วงฤดูกาลที่ทำกิจกรรม : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
ดาวน์โหลดแผนที่

     การเดินทางโดยรถยนต์ : ขับจากสี่แยกโตโยต้าขับมาทางทิศตะวันตก 100 เมตร ข้ามสะพานแม่น้ำยม และเลี้ยวซ้ายทันที บริเวณตีนสะพาน และขับตรงไปอีก 100 เมตร ถึงสามแยก แล้วจึงเลี้ยวขวาเข้าซอยอีก 50 เมตร

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
PREVIOUS

 

 

NEXT