หน้าแรก
สุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ Unesco
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
เครื่องเงินเครื่องทอง
ผ้าทอสุโขทัย
เครื่องสังคโลก
งานหัตถกรรมอื่นๆ
ร้านนะโมแฮนดิคราฟท์
บ้านปรีดาภิรมย์
ร้านโมทนาเซรามิค
ร้านสุขเสมอ
โรงนาบ้านไร่
ว่าวพระร่วง พระลือ
ว่าวใบไม้
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วิทยาลัยใต้ถุนบ้าน ทุ่งหลวง
ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์
ศูนย์สืบสานลายสือไทย
สวนปั้นสุข
ร้านสังคโลกอาร์ต
สุนทรีย์ผ้าไทย
ร้านไหมเงิน ไหมทอง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่ Interactive พื้นที่สุโขทัยศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร
แผนที่ท่องเที่ยวสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
กรมศิลปากร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ททท.
อพท.
น้ำ
ระบบนิเวศน์
previous arrow
next arrow
Slider

สุโขทัย CRAFTS AND FOLK ART

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ว่าวใบไม้
(ว่าวพระร่วง ชุมชนบ้านนาเชิงคีรี)

     ชาวบ้านเชื่อกันว่าการทำว่าวใบไม้บูชาพระร่วง เป็นการสักการะ หรือบูชาพระร่วง เพื่อขอความอุดมสมบรูณ์ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ด้วยตำนานในอดีตที่พระร่วงทรงโปรดการเล่นว่าว ด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดมักสมปรารถนา ซึ่งเรื่องเหล่านี้ชาวบ้านเชื่อว่าสมัยพระร่วงยังเด็กตายายทำว่าวใบไม้ให้พระร่วงเล่น เพื่อจะได้รู้ว่าพระร่วงอยู่ตรงไหนจะได้อยู่ในสายตาตลอด ทำให้พระร่วงทรงโปรดการเล่นว่าวมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งเรื่องเล่านี้ถูกเล่ามาสู่ลูกหลานฟังและสืบทอดการทำว่าวใบไม้เพื่อบูชาพระร่วงมาจนมาถึงปัจจุบัน เพื่อสืบสานตำนานท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักชุมชนบ้านเกิด และให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับตำนานพระร่วงผู้มีวาจาสิทธิ์ จึงสืบสานการทำว่าวใบไม้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน


     นักท่องเที่ยวสามารถลงมือทดลองทำด้วยตนเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกได้รู้จักชนิดของใบไม้ที่จะนำมาใช้ในการทำว่าวได้ อาทิ ใบทองหลาง ใบทองกวาว เป็นต้น ซึ่งลักษณะของใบไม้ที่จะนำมาใช้จะต้องมีขนาดที่เท่ากันโดยจะมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ส่วนแกนตรงกลางจะใช้เป็นหญ้าคา เสียบและใช้ด้ายมัด ก็จะได้ว่าวใบไม้ไปวิ่งเล่นได้เลย โดยจะมีทีมวิทยากรคอยให้คำแนะนำว่าทิศทางลมแบบนี้ควรวิ่งไปทางไหนว่าวถึงจะขึ้นสูงและเล่นลมอย่างสวยงาม

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกิติศักดิ์ สอนทุ่ง


ที่อยู่ : ม. 6 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย


เบอร์โทร : 088-1547953


Line : 088-1547953


Facebook : ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนาเชิงคีรี

รายละเอียดกิจกรรม

วันทำการ : ต้องนัดล่วงหน้า


เวลาทำการ : 08.00 น. – 16.00 น.


ระยะเวลาในการทำกิจกรรม : 1 - 2 ชั่วโมง


ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้งจำนวน : 50 คน


การจองกิจกรรมก่อนเข้าร่วม : จองล่วงหน้า 1 - 2 วัน


การจัดเก็บค่าบริการ 100 บาท / ท่าน


ช่วงฤดูกาลที่ทำกิจกรรม : สามารถทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
ดาวน์โหลดแผนที่

ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน นักท่องเที่ยวต้องนำรถยนต์มาเองเท่านั้น

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
PREVIOUS

 

 

NEXT